What Is Success? Big Thinkers Reflect – Bloomberg

“Big Problems. Big Thinkers.” features acclaimed journalist Terre Blair interviewing an extraordinary group of leaders to find solutions to some of the most urgent challenges facing humanity: global climate change, financial mayhem, nuclear attacks, cyber threats, political paralysis. Here is an excerpt with Madeleine Albright, Steven Soderbergh, Fernando Henrique Cardoso, and Ted Turner. (Source: Bloomberg)

Bron: What Is Success? Big Thinkers Reflect – Bloomberg

Pintegrated Process Design Systeem (FREE E-Book)

E-book Pintegrated Process DesignPintegrated Process Design System Versie 2.2 beschikbaar 

Het succes van iedere organisatie hangt af van het samenspel tussen de bouwstenen: Strategie, Systemen, Processen, Gedrag en Cultuur.

In onze visie is de beste kans op succes van uw organisatie afhankelijk van de mate waarin deze bouwstenen op elkaar zijn aangesloten. Onze verbeteraanpak voor processen is gebaseerd op het gegeven dat inherent aan het organiseren van activiteiten er processen zijn en dat het succes van een organisatie afhankelijk is van de kwaliteit van de inrichting, uitvoering en beheer van de processen.

E-Book aanvragen

Hoe processen aan te sluiten op de strategie, systemen, gedrag en cultuur van uw organisatie is vastgelegd in een handzaam E-BookPintegrated Process Design System“. Dit E-Book is gratis te verkrijgen door een email met uw naam en telefoonnummer te sturen naar: info@pintegrated.nl.

Albert

Certified Partner voor Organizational Behavior Management

ADRiBA_logo_certified_rgb-1

Pintegrated is nu “Certified Partner” van ADRIBA-VU (www.adriba.nl).

Mede hierdoor kunnen wij oplossingen bieden op het gebied van structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties volgens de praktische wetenschappelijke methodiek genaamd: “Organizational Behavior Management”. Een methodiek die al jarenlang succesvol wordt toegepast in de VS door diverse Fortune 500 bedrijven. Voor meer informatie klik op de betreffende pagina in het menu hier boven of bel ons op 06- 82 04 7 666. Mailen kan ook: info@pintegrated.nl.

Aubrey Daniels in Nederland

Aubrey Daniels is ’s werelds meest vooraanstaande autoriteit op het gebied van performance management vanuit positieve gedragsbeïnvloeding. Daniels weet op unieke en wetenschappelijk bewezen wijze, positieve psychologie te koppelen aan het optimaliseren van prestaties in organisaties.

Hij maakt in 4 dagen een korte tournee door Nederland en zal op diverse evenementen voor verschillende doelgroepen spreken.

Voor meer informatie klik op de link hieronder en voor meer informatie over dit onderwerp zie onze pagina over Organizational Behavior Management.

Bron: Aubrey Daniels in NL – 2015 – Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA), Vrije Universiteit Amsterdam

Pintegrated Lean Office: duurzaam verbeteren

Duurzaam verbeteren

Duurzaam verbeteren

Lean Office is het toepassen van de Lean filosofie in kantooromgevingen en meer specifiek bij (financieel)administratieve processen.

Hieronder een niet-limitatieve opsomming van wat wij onder Lean Office verstaan:

 • Proces gericht in plaats van medewerker gericht.
 • Eenvoudige overdracht van kennis.
 • Als de medewerker het gehele proces begrijpt en weet wat de eigen rol is in deze, leidt dat tot betere proces uitvoering.
 • Standaardisatie van kennisintensieve processen waardoor de kwaliteit van de uitvoer voorspelbaarder wordt.
 • Verspillingen sneller opsporen en elimineren.

Wat ons betreft gaat Lean Office verder dan het organiseren van de werkplek volgens het 5S-principe van: Sort, Straighten, Shine, Standardize, and Sustain. Het gaat ook om een houding, een mentaliteit, waarbij de medewerker zich regelmatig afvraagt: kan ik de uitvoering van werkzaamheden verbeteren en zo ja, hoe? Daarom richten wij ons onderzoek op zeven categorieën van verspilling. Door verspillingen te categoriseren zijn ze beter aan te pakken. De zeven categorieën van verspilling zijn:

 1. Overproductie
 2. Wachten
 3. Bewegingen
 4. Overprocessing
 5. Voorraden
 6. Defecten
 7. Inzet

Wij hanteren een fasegewijze aanpak bij een Lean Office project. We starten met het in kaart brengen van de huidige werkwijze, dit is de z.g. “as is” situatie. In deze fase is het van belang een goed beeld te krijgen van de werkelijkheid. De analyse van deze werkelijkheid bepaalt waar verbetering mogelijk en gewenst is. Onze ervaring is dat veel verbeteringen direct geïmplementeerd kunnen worden. Daarnaast zijn er ook altijd verbeteringen die structureel en duurzaam ingrijpen op de manier van werken. Alle verbeterpunten worden overzichtelijk gepresenteerd in een toekomstig, de z.g. “to be”, situatie.

In ons advies kijken we ook nadrukkelijk naar de mogelijkheden om handelingen zoveel mogelijk te automatiseren. Het beeld dat hier uit komt wordt in het adviesrapport verwerkt als de z.g. “could be” situatie.

Onze Lean Office projecten hebben een korte doorlooptijd. Onder normale omstandigheden is het project binnen twee werkweken afgerond. Door onze kennis, ervaring en doordat we gebruik maken van internationaal geaccepteerde methoden en technieken is de doorlooptijd relatief beperkt.

Bij Lean Office is het hebben van de juiste mindset belangrijk. Daarom dragen wij zoveel mogelijk kennis over aan het onderzochte afdeling om zo het principe van continue verbeteren in uw organisatie in te bedden. Want blijvend werken aan betere prestaties is waar het echt om gaat!

Wilt u meer weten over onze, op de praktijk gebaseerde, aanpak neem gerust contact op: 06- 82 04 7 666 of per email: info@pintegrated.nl